lu.se

GEMSTONE

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

GEMSTONE

Vid Lunds Tekniska Högskola (LTH) finns ett projekt, GEMSTONE, som vänder sig till speciellt duktiga och motiverade elever i gymnasieskolor över hela landet intresserade av naturvetenskap, matematik och teknik.

Gymnasister antagna till GEMSTONE erbjuds följande möjligheter (man kan således själv välja vilken/vilka aktiviteter man vill deltaga i):
 

1. Forskarvecka i Lund

Under en vecka under hösten (höstlovsveckan, 29 oktober till 2 november 2012) arrangeras en forskarvecka i Lund speciellt för GEMSTONE-eleverna. Intressant forskning som bedrives vid LTH presenteras av LTH-professorer i miniserier av föreläsningar. Föreläsningarna ges på gymnasienivå utan extra krav på förkunskaper, men de kräver ett aktivt deltagande av eleverna. Förutom föreläsningar ingår gruppdiskussioner och ibland även laborationer (dock ingen tentamen eller liknande). En av dagarna kan efter önskemål tillbringas vid någon av LTHs forskningsavdelningar. Besöket kan även användas för att få ämnesförslag till gymnasiets specialarbete, som sedan kan komma att handledas på distans av professor/forskare vid LTH. Under veckan ges också information om vad det innebär att studera vid LTH.

GEMSTONE bekostar resan och uppehållskostnader i Lund.

Mer om forskarveckan 2012

2. Universitetskurser

Elever med extra tid, energi och intresse erbjuds att läsa någon eller några av LTHs universitetskurser redan under gymnasietiden. Eleven får hjälp med val av kurslitteratur och får en speciellt utsedd handledare vid LTH. Tenterad kurs får tillgodoräknas vid senare studier vid LTH.

GEMSTONE bekostar resa till Lund i samband med tentamen.

Sidansvarig: